De inboedelverzekering

De inboedelverzekering

Er zijn veel verschillende soorten verzekeringen die onderverdeeld kunnen worden in verschillende branches. Een van de soorten verzekeringen zijn de schadeverzekeringen. Deze zijn bedoelt om de verzekerde te dekken tegen onverwachte schadekosten. Veelal gaat dit om schade aan eigendommen van de verzekerde. Een dergelijke schadeverzekering is de inboedelverzekering. Wat deze verzekering precies is, welke oorzaken van schade mee worden genomen, eventuele aanvullende dekkingen, premiekosten en hoe een passende inboedelverzekering gekozen kan worden zullen in dit artikel behandeld worden.

Wat is een inboedelverzekering?

Zoals hierboven al gesteld is de inboedelverzekering een schadeverzekering. Onder de inboedel vallen de eigendommen die een persoon in zijn of haar woning heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan televisies, sieraden, schilderijen, tapijten, tafels, stoelen en kasten. Met een inboedelverzekering is de verzekerde tegen onvoorziene schadekosten beschermt. Via de verzekeraar is het na een schadegeval mogelijk om een vergoeding te krijgen die de kosten (deels) dekt.

Welke schadeoorzaken worden meegenomen?

Er zijn verschillende oorzaken van schade die worden gedekt binnen de inboedelverzekering. Per verzekeraar is het verschillend welke soorten schade er vergoed worden. Er zal voor nu enkel worden ingegaan op de basisdekking. Bij een basisdekking is het essentieel dat de verzekerde in geen enkele zin betrokken was bij het aanrichten van de schade. De verzekerde kan geen beroep doen op een vergoeding als hij of zij zelf de oorzaak voor de schade heeft aangericht. Een eventuele allriskdekking zal worden behandeld onder het kopje aanvullende dekkingen. Bij veel basisdekkingen worden ongeveer dezelfde schadeoorzaken meegenomen. Deze zijn: Waterschade, brandschade, blikseminslag en schade door inbraak. Voor elk van deze oorzaken zal een voorbeeld worden gegeven.

Het kan zo zijn dat het een lange tijd veel regent of dat een leiding onder of rondom het huis kapot is gegaan. Door dit overtollige water kan het bijvoorbeeld zo zijn dat de kelder van de verzekerde onder water is komen te staan en dat de spullen die hier in stonden beschadigd zijn geraakt. Aangezien de klant hier niks aan kon doen kan er beroep worden gedaan op de verzekering. Ook kan het zo zijn dat door een brand eigendommen van de verzekerde beschadigd zijn geraakt. Wanneer de verzekerde zelf niet de aanleiding is geweest voor deze brand, dan kan hij of zij een vergoeding aanvragen. Ook kan blikseminslag leiden tot schade aan eigendommen en valt daarom binnen de inboedelverzekering. Als laatste kan het ook zo zijn dat bij een inbraak bepaalde eigendommen van een persoon zijn meegenomen. Wanneer er inbraaksporen gevonden worden waaruit blijkt dat de verzekerde niet het raam of deur open heeft laten staan, dan zullen ook deze schadekosten binnen de verzekering kunnen vallen.

Aanvullende dekkingen

Een eerste aanvullende dekking waaraan gedacht kan worden is de allriskdekking. Bij deze dekking zullen meerdere schadeoorzaken worden verzekerd en ook schade veroorzaakt door de verzekerde zelf zal worden meegenomen. Denk er bijvoorbeeld aan wanneer een persoon het raam open heeft laten staan waardoor het tijdens een regenbui naar binnen heeft geregend en een tapijt beschadigd is geraakt. Een andere aanvullende dekking kan bijvoorbeeld een glasdekking zijn. Hiermee worden ook schade aan ruiten vergoed. Zo zijn er nog een aantal andere aanvullende dekkingen te bedenken.

Premiekosten

De hoogte van de premie zal afhankelijk zijn van een aantal zaken. Allereerst is het zo dat de gekozen dekking natuurlijk een rol speelt. Een allriskdekking is beschermend in meer situaties dan een basisdekking en zal daarom ook meer kosten. Ook de gezinssamenstelling, het huistype en de woonplaats van de verzekerde zijn factoren die kunnen meespelen. Een ander belangrijke invloedrijke factor is de maximale vergoeding. Per verzekeraar zal er een andere maximale vergoeding zijn.

Naast premiekosten wordt er ook vaak gewerkt met een eigen risico. Een eigen risico is een bepaald geldbedrag dat de verzekerde per situatie zelf moet betalen.

Het kiezen van een passende inboedelverzekering

Er zijn erg veel verschillende verzekeraars die ieder een verschillende inboedelverzekering aanbieden. Hierdoor kan het erg moeilijk zijn om een goed passende verzekering uit te zoeken. Om dit eenvoudiger te maken zijn er verschillende vergelijkende websites. Een van deze websites is https://inboedelverzekeringen.info/. Op deze site zijn een groot aantal aanbieders van de inboedelverzekering te vinden. De bezoeker van de website kan voorkeuren ingeven en aan de hand van deze gegevens zal de site de best passende verzekering uitzoeken. Hierdoor wordt het een stuk gemakkelijker om een goede verzekering te kiezen.

Leave a Comment: